Ca sĩ trẻ và dòng nhạc thính phòng phát triển thế nào?

Ca sĩ trẻ và dòng nhạc thính phòng phát triển thế nào? Mỗi một ca sĩ trẻ đều có định hướng phát triển khác nhau trên con đường âm nhạc….

Read more »
am-nhac-tphong

Nhạc thính phòng – Muốn thưởng thức phải có trình độ

Muốn thưởng thức âm nhạc thính phòng thì đòi hỏi phải có một trình độ nhất định. Khi đời sống được nâng cao, thì đây được xem là nhu cầu…

Read more »